HTML预定义颜色表

    本表格包含了HTML语言中已经预先定义好的140种颜色(不是通常认为的16种),这些颜色在使用时可以直接书写颜色名称以代替#RRGGBB形式的颜色值,使HTML代码更加简明清晰。

颜色名称 颜色值 绿 预览
aliceblue #F0F8FF 240 248 255
antiquewhite #FAEBD7 250 235 215
aqua #00FFFF   0 255 255
aquamarine #7FFFD4 127 255 212
azure #F0FFFF 240 255 255
beige #F5F5DC 245 245 220
bisque #FFE4C4 255 228 196
black #000000   0   0   0
blanchedalmond #FFEBCD 255 235 205
blue #0000FF   0   0 255
blueviolet #8A2BE2 138  43 226
brown #A52A2A 165  42  42
burlywood #DEB887 222 184 135
cadetblue #5F9EA0  95 158 160
chartreuse #7FFFA0 127 255 160
chocolate #D2691E 210 105  30
coral #FF7F50 255 127  80
cornflowerblue #6495ED 100 149 237
cornsilk #FFF8DC 255 248 220
crimson #DC143C 220  20  60
cyan #00FFFF   0 255 255
darkblue #00008B   0   0 139
darkcyan #008B8B   0 139 139
darkgoldenrod #B8860B 184 134  11
darkgray #A9A9A9 169 169 169
darkgreen #006400   0 100   0
darkkhaki #BDB76B 189 183 107
darkmagenta #8B008B 139   0 139
darkolivegreen #556B2F  85 107  47
darkorange #FF8C00 255 140   0
darkorchid #9932CC 153  50 204
darkred #8B0000 139   0   0
darksalmon #E9967A 233 150 122
darkseagreen #8FBC8F 143 188 143
darkslateblue #483D8B  72  61 139
darkslategray #2F4F4F  47  79  79
darkturquoise #00CED1   0 206 209
darkviolet #9400D3 148   0 211
deeppink #FF1493 255  20 147
deepskyblue #00BFFF   0 207 255
dimgray #696969 105 105 105
dodgerblue #1E90FF  30 144 255
firebrick #B22222 178  34  34
floralwhite #FFFAF0 255 250 240
forestgreen #228B22  34 139  34
fushcia #FF00FF 255   0 255
gainsboro #DCDCDC 220 220 220
ghostwhite #F8F8FF 248 248 255
gold #FFD700 255 215   0
goldenrod #DAA520 218 165  32
gray #808080 128 128 128
green #008000   0 128   0
greenyellow #ADFF2F 173 255  47
honeydew #F0FFF0 240 255 240
hotpink #FF69B4 255 105 180
indianred #CD5C5C 205  92  92
indigo #4B0082  75   0 130
ivory #FFFFF0 255 255 240
khaki #F0E68C 240 230 140
lavender #E6E6FA 230 230 250
lavenderblush #FFF0F5 255 240 245
lawngreen #7CFC00 124 252   0
lemonchiffon #FFFACD 255 250 205
lightblue #ADD8E6 173 216 230
lightcoral #F08080 240 128 128
lightcyan #E0FFFF 224 255 255
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250 250 210
lightgreen #90EE90 144 238 144
lightgrey #D3D3D3 211 211 211
lightpink #FFB6C1 255 182 193
lightsalmon #FFA07A 255 160 122
lightseagreen #20B2AA  32 178 170
lightskyblue #87CEFA 135 206 250
lightslategray #778899 119 136 153
lightsteelblue #B0C4DE 176 196 222
lightyellow #FFFFE0 255 255 224
lime #00FF00   0 255   0
limegreen #32CD32  50 205  50
linen #FAF0E6 250 240 230
magenta #FF00FF 255   0 255
maroon #800000 128   0   0
mediumaquamarine #66CDAA 102 205 170
mediumblue #0000CD   0   0 205
mediumorchid #BA55D3 186  85 211
mediumpurple #9370DB 147 112 219
mediumseagreen #3CB371  60 179 113
mediumslateblue #7B68EE 123 104 238
mediumspringgreen #00FA9A   0 250 154
mediumturquoise #48D1CC  72 209 204
mediumvioletred #C71585 199  21 133
midnightblue #191970  25  25 112
mintcream #F5FFFA 245 255 250
mistyrose #FFE4E1 255 228 225
moccasin #FFE4B5 255 228 181
navajowhite #FFDEAD 255 222 173
navy #000080   0   0 128
oldlace #FDF5E6 253 245 230
olive #808000 128 128   0
olivedrab #6B8E23 107 142  35
orange #FFA500 255 165   0
orangered #FF4500 255  69   0
orchid #DA70D6 218 112 214
palegoldenrod #EEE8AA 238 232 170
palegreen #98FB98 152 251 152
paleturquoise #AFEEEE 175 238 238
palevioletred #DB7093 219 112 147
papayawhip #FFEFD5 255 239 213
peachpuff #FFDAB9 255 218 185
peru #CD853F 205 133  63
pink #FFC0CB 255 192 203
plum #DDA0DD 221 160 221
powderblue #B0E0E6 176 224 230
purple #800080 128   0 128
red #FF0000 255   0   0
rosybrown #BC8F8F 188 143 143
royalblue #4169E1  65 105 225
saddlebrown #8B4513 139  69  19
salmon #FA8072 250 128 114
sandybrown #F4A460 244 164  96
seagreen #2E8B57  46 139  87
seashell #FFF5EE 255 245 238
sienna #A0522D 160  82  45
silver #C0C0C0 192 192 192
skyblue #87CEEB 135 206 235
slateblue #6A5ACD 106  90 205
slategray #708090 112 128 144
snow #FFFAFA 255 250 250
springgreen #00FF7F   0 255 127
steelblue #4682B4  70 130 180
tan #D2B48C 210 180 140
teal #008080   0 128 128
thistle #D8BFD8 216 191 216
tomato #FF6347 255  99  71
turquoise #40E0D0  64 224 208
violet #EE82EE 238 130 238
wheat #F5DEB3 245 222 179
white #FFFFFF 255 255 255
whitesmoke #F5F5F5 245 245 245
yellow #FFFF00 255 255   0
yellowgreen #9ACD32 154 205  50